လမ္းေပၚတြင္ ေရခ်ိဳးအ႐ြဲ႕တိုက္သည့္ကရင္မိန္းကေလးေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ဝန္မွလမ္းျပင္ရန္အမိန္႔ထုတ္ - YATHAZONE

လမ္းေပၚတြင္ ေရခ်ိဳးအ႐ြဲ႕တိုက္သည့္ကရင္မိန္းကေလးေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ဝန္မွလမ္းျပင္ရန္အမိန္႔ထုတ္

လမ္းေပၚတြင္ ေရခ်ိဳးအ႐ြဲ႕တိုက္သည့္ကရင္မိန္းကေလးေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ဝန္မွလမ္းျပင္ရန္အမိန္႔ထုတ္
News

လမ္းေပၚတြင္ ေရခ်ိဳးအ႐ြဲ႕တိုက္သည့္ကရင္မိန္းကေလးေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ဝန္မွလမ္းျပင္ရန္အမိန္႔ထုတ္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ မယ္လမတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပ်က္စီးေနတဲ့ လမ္းေပၚေရခ်ိဳးၿပီး အ႐ြဲ႕တိုက္တဲ့ ကရင္မိန္းကေလးတဦးေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ဝန္မွ အဆိုပါလမ္းကို အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ဖို႔ အမိန္႔ ထုတ္လိုက္တယ္လို႔ ေခါင္ဆြတ္ထိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

မယ္လမတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရထတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ဘန္႔တိန္ထတ္႐ြာက အသက္ ၂၂ ႏွစ္႐ြယ္ ပါရမီ ေခၚ နန္းေဆာင္အထိခ်ား ကုဆြန္တကြန္းဖတ္ ဆိုသူ မိန္းကေလးဟာ ဘန္ေကာက္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ႐ြာအျပန္လမ္းမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြ ျဖစ္ေနတာကို

ေတြ႕တာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ထဘီရင္ရွားနဲ႔ ခ်ိဳင့္ခြက္က ေရအိုင္ေလးမွာ ေရခ်ိဳးတဲ့ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကေနတဆင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ကရင္လူမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ ျဖန္႔ေဝခဲ့တာလို႔ သူမရဲ႕ အေဒၚျဖစ္သူကသတင္းေထာက္ကို ေျပာပါတယ္။

မယ္လမတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရထတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ဘန္႔တိန္ထတ္႐ြာက အသက္ ၂၂ ႏွစ္႐ြယ္ ပါရမီ ေခၚ နန္းေဆာင္အထိခ်ားကုဆြန္တကြန္းဖတ္ ဆိုသူမိန္းကေလးဟာ ဘန္ေကာက္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ႐ြာအျပန္လမ္းမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕တာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔

တိုင္ပင္ၿပီး ထဘီရင္ရွားနဲ႔ ခ်ိဳင့္ခြက္က ေရအိုင္ေလးမွာေရခ်ိဳးတဲ့ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကေနတဆင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ကရင္လူမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ ျဖန္႔ေဝခဲ့တာလို႔ သူမရဲ႕အေဒၚျဖစ္သူကသတင္းေထာက္ကို ေျပာပါတယ္။

ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြဟာ ႐ြာအဝင္လမ္းမေပၚမွာရွိၿပီး ႏွစ္ေတြၾကာခဲ့ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာကလာေရာက္ျပဳျပင္ေပးတာ မရွိေၾကာင္း၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ပြြားေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။လမ္းေပၚေရခ်ိဳးေနတဲ့ပုံ လူမႈကြန္ရက္မွာ ျပန္႔ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဝဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္ၿပီး

မၾကာခင္မွာပဲ ခ႐ိုင္ဝန္မွ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္မႉးေတြကို ေခၚယူေမးျမန္းကာ အဆိုပါ လမ္းကို စစ္ေဆးၿပီး အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားလိုက္တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ မယ္လမတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပ်က္စီးေနတဲ့

လမ္းေပၚေရခ်ိဳးၿပီးအ႐ြဲ႕တိုက္တဲ့ ကရင္မိန္းကေလးတဦးေၾကာင့္ခ႐ိုင္ဝန္မွ အဆိုပါလမ္းကို အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ဖို႔ အမိန႔္ထုတ္လိုက္တယ္လို႔ ေခါင္ဆြတ္ထိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။မယ္လမတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရထတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ဘန႔္တိန္ထတ္႐ြာက

အသက္ ၂၂ ႏွစ္႐ြယ္ ပါရမီ ေခၚ နန္းေဆာင္အထိခ်ား ကုဆြန္တကြန္းဖတ္ ဆိုသူ မိန္းကေလးဟာ ဘန္ေကာက္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ႐ြာအျပန္လမ္းမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြ ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕တာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ထဘီရင္ရွားနဲ႔ ခ်ိဳင့္ခြက္က ေရအိုင္ေလးမွာ ေရခ်ိဳးတဲ့ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၿပီး

လူမႈကြန္ရက္ကေနတဆင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ကရင္လူမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ ျဖန႔္ေဝခဲ့တာလို႔ သူမရဲ႕ အေဒၚျဖစ္သူက သတင္းေထာက္ကို ေျပာပါတယ္။မယ္လမတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရထတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ဘန႔္တိန္ထတ္႐ြာက အသက္ ၂၂ ႏွစ္႐ြယ္ ပါရမီ ေခၚ နန္းေဆာင္အထိခ်ား ကုဆြန္တကြန္းဖတ္


ဆိုသူ မိန္းကေလးဟာ ဘန္ေကာက္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ႐ြာအျပန္လမ္းမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕တာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ထဘီရင္ရွားနဲ႔ ခ်ိဳင့္ခြက္က ေရအိုင္ေလးမွာေရခ်ိဳးတဲ့ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကေနတဆင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔

ကရင္လူမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ ျဖန႔္ေဝခဲ့တာလို႔ သူမရဲ႕ အေဒၚျဖစ္သူက သတင္းေထာက္ကို ေျပာပါတယ္။ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြဟာ ႐ြာအဝင္လမ္းမေပၚမွာရွိၿပီး ႏွစ္ေတြၾကာခဲ့ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ျပဳျပင္ေပးတာ မရွိေၾကာင္း၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လမ္းေပၚေရခ်ိဳးေနတဲ့ပုံ လူမႈကြန္ရက္မွာ ျပန႔္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဝဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ခ႐ိုင္ဝန္မွ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္မႉးေတြကို ေခၚယူေမးျမန္းကာ အဆိုပါ လမ္းကို စစ္ေဆးၿပီး အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားလိုက္တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

Credit

Unicode

လမ်းပေါ်တွင် ရေချိုးအရွဲ့တိုက်သည့်ကရင်မိန်းကလေးကြောင့် ခရိုင်ဝန်မှလမ်းပြင်ရန်အမိန့်ထုတ်

ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင် မယ်လမတ်မြို့နယ်မှာ ပျက်စီးနေတဲ့ လမ်းပေါ်ရေချိုးပြီး အရွဲ့တိုက်တဲ့ ကရင်မိန်းကလေးတဦးကြောင့် ခရိုင်ဝန်မှ အဆိုပါလမ်းကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဖို့ အမိန့် ထုတ်လိုက်တယ်လို့ ခေါင်ဆွတ်ထိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။

မယ်လမတ်မြို့နယ်၊ ဖရထတ်ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်တိန်ထတ်ရွာက အသက် ၂၂ နှစ်ရွယ် ပါရမီ ခေါ် နန်းဆောင်အထိချား ကုဆွန်တကွန်းဖတ် ဆိုသူ မိန်းကလေးဟာ ဘန်ကောက်မှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ရွာအပြန်လမ်းမှာ ချိုင့်ခွက်တွေ ဖြစ်နေတာကို

တွေ့တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ထဘီရင်ရှားနဲ့ ချိုင့်ခွက်က ရေအိုင်လေးမှာ ရေချိုးတဲ့ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့် သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ ကရင်လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ သူမရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူကသတင်းထောက်ကို ပြောပါတယ်။

မယ်လမတ်မြို့နယ်၊ ဖရထတ်ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်တိန်ထတ်ရွာက အသက် ၂၂ နှစ်ရွယ် ပါရမီ ခေါ် နန်းဆောင်အထိချားကုဆွန်တကွန်းဖတ် ဆိုသူမိန်းကလေးဟာ ဘန်ကောက်မှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ရွာအပြန်လမ်းမှာ ချိုင့်ခွက်တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့

တိုင်ပင်ပြီး ထဘီရင်ရှားနဲ့ ချိုင့်ခွက်က ရေအိုင်လေးမှာရေချိုးတဲ့ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့် သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ ကရင်လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ သူမရဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူကသတင်းထောက်ကို ပြောပါတယ်။

ချိုင့်ခွက်တွေဟာ ရွာအဝင်လမ်းမပေါ်မှာရှိပြီး နှစ်တွေကြာခဲ့ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာကလာရောက်ပြုပြင်ပေးတာ မရှိကြောင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုလည်း မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။လမ်းပေါ်ရေချိုးနေတဲ့ပုံ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြန့်ပြီးတဲ့နောက် ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်ပြီး

မကြာခင်မှာပဲ ခရိုင်ဝန်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်မှူးတွေကို ခေါ်ယူမေးမြန်းကာ အဆိုပါ လမ်းကို စစ်ဆေးပြီး အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင် မယ်လမတ်မြို့နယ်မှာ ပျက်စီးနေတဲ့

လမ်းပေါ်ရေချိုးပြီးအရွဲ့တိုက်တဲ့ ကရင်မိန်းကလေးတဦးကြောင့်ခရိုင်ဝန်မှ အဆိုပါလမ်းကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဖို့ အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ ခေါင်ဆွတ်ထိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။မယ်လမတ်မြို့နယ်၊ ဖရထတ်ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်တိန်ထတ်ရွာက

အသက် ၂၂ နှစ်ရွယ် ပါရမီ ခေါ် နန်းဆောင်အထိချား ကုဆွန်တကွန်းဖတ် ဆိုသူ မိန်းကလေးဟာ ဘန်ကောက်မှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ရွာအပြန်လမ်းမှာ ချိုင့်ခွက်တွေ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ထဘီရင်ရှားနဲ့ ချိုင့်ခွက်က ရေအိုင်လေးမှာ ရေချိုးတဲ့ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး

လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့် သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ ကရင်လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ သူမရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူက သတင်းထောက်ကို ပြောပါတယ်။မယ်လမတ်မြို့နယ်၊ ဖရထတ်ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်တိန်ထတ်ရွာက အသက် ၂၂ နှစ်ရွယ် ပါရမီ ခေါ် နန်းဆောင်အထိချား ကုဆွန်တကွန်းဖတ်
ဆိုသူ မိန်းကလေးဟာ ဘန်ကောက်မှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ရွာအပြန်လမ်းမှာ ချိုင့်ခွက်တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ထဘီရင်ရှားနဲ့ ချိုင့်ခွက်က ရေအိုင်လေးမှာရေချိုးတဲ့ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့် သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့

ကရင်လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ သူမရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူက သတင်းထောက်ကို ပြောပါတယ်။ချိုင့်ခွက်တွေဟာ ရွာအဝင်လမ်းမပေါ်မှာရှိပြီး နှစ်တွေကြာခဲ့ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာက လာရောက်ပြုပြင်ပေးတာ မရှိကြောင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုလည်း မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

လမ်းပေါ်ရေချိုးနေတဲ့ပုံ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပြန့်ပြီးတဲ့နောက် ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ခရိုင်ဝန်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်မှူးတွေကို ခေါ်ယူမေးမြန်းကာ အဆိုပါ လမ်းကို စစ်ဆေးပြီး အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။

Credit

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News
န်ဴကလီးယား ေဘးဒုကၡဆိုးနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံရမယ့္အႏၲရာယ္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ကုလအႀကီးအကဲ သတိေပး

န်ဴကလီးယား ေဘးဒုကၡဆိုးနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံရမယ့္အႏၲရာယ္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ကုလအႀကီးအကဲ သတိေပး ကမာၻႀကီးမွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ န်ဴကလီးယား ေဘးဒုကၡဆိုးနဲ႔ အခ်ိန္မေ႐ြး ႀကဳံရမယ့္ အႏၲရာယ္ အႀကီးအက်ယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲက သတိေပး လိုက္ပါတယ္။ န်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးကို အန္တိုရီယို ဂူးတားရက္ရွ္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ န်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန႔္ပြားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ညီလာခံကတဆင့္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္၊ မေန႔က တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ န်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန႔္ပြားေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ …

News
အေမရိက၏ ဒ႐ုန္းျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အယ္လ္ကိုင္းဒါးေခါင္းေဆာင္ ဇဝါဟီရီ ေသဆုံး

အေမရိက၏ ဒ႐ုန္းျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အယ္လ္ကိုင္းဒါးေခါင္းေဆာင္ ဇဝါဟီရီ ေသဆုံး အယ္လ္ကိုင္းဒါး ေခါင္းေဆာင္ အိုင္မန္ အယ္-ဇာဝါဟီရီသည္ အေမရိကန္၏ ဒ႐ုန္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုတြင္ ေသဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သမၼတဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္က တနလၤာေန႔တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွေန၍ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ ” ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ ခ်ီၿပီး သူဟာ အေမရိကန္ေတြကို တိုက္ခိုက္မႈေတြမွာ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္ခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္တယ္” ဟု ဘိုင္ဒန္က ဩဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔က ေျပာကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ယူအက္စ္အက္စ္ကိုးလ္ တိုက္ခံရမႈႏွင့္ ကင္ညာနဲ႔ တန္ဇနီးယားရွိ ယူအက္စ္သံ႐ုံးမ်ား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဗုံးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားကို ၫႊန္းဆိုသြားခဲ့သည္။ ဇဝါဟီရီသည္ အာဖဂန္ႏိုင္ငံ ကဘူးလ္ၿမိဳ႕လယ္က ေနအိမ္တစ္ခုမွာ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း …

News
ဂူအတြင္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တရားအားထုတ္ခဲ့သည့္မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္

ဂူအတြင္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တရားအားထုတ္ခဲ့သည့္မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဉာဏသံဝရ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုင္းၾကတ္ဂူတြင္ သုံးႏွစ္၊ သုံးလ၊ သုံးရက္ အဓိဌာန္ဂူေအာင္း တရားက်င့္ႀကံျခင္း ေအာင္ျမင္၍ ယေန႔ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂူအတြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ရဟန္းရွင္လူ တေသာင္းေက်ာ္က ႀကိဳတင္၍ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိုင္းၾကတ္ဂူတြင္ ၅ ရက္တာ ဖူးေမွ်ာ္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ မိုင္းၾကတ္လႈိဏ္ဂူထဲတြင္ သုံးႏွစ္၊ သုံးလ၊ သုံးရက္ အဓိဌာန္ဂူေအာင္းတရားက်င့္ႀကံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုင္းၾကတ္ဂူအတြင္း သုံးႏွစ္သုံးလသုံးရက္ တရားက်င့္ႀကံခဲ့သည့္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ဂူအတြင္းမွ ျပန္လည္ႂကြခ်ီလာၿပီး အပူေဇာ္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ …