"ကႆပဘုရား ဗုဒၶဝင္" - YATHAZONE

“ကႆပဘုရား ဗုဒၶဝင္”

"ကႆပဘုရား ဗုဒၶဝင္"
Religious

“ကႆပဘုရား ဗုဒၶဝင္”

ေကာဏာဂုံျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤဘဒၵကမာၻမွာပင္ လူတို႔၏သက္တမ္း အႏွစ္သုံးေသာင္းမွ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္ကာ ၁၀ႏွစ္တမ္းသို႔ ေရာက္၍ တစ္ဖန္တိုးတက္ျပန္ကာ အသေခ်ၤတမ္းသို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ဆုတ္ယုတ္ျပန္၍ လူတို႔အသက္ အႏွစ္ ၂၀၀၀၀ တမ္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကႆပျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူ၏။

သေႏၶစြဲယူ

ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ပါရမီ ေတာ္တို႔ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူၿပီး၍ အေလာင္းေတာ္တို႔၏ ဓမၼတာအတိုင္း တုသိတာနတ္ျပည္၌ စံေနေတာ္မူစဥ္ ဘုရားျဖစ္ရန္ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ လူ႔ျပည္သို႔ ဆင္းသက္ကာ ကိကီမင္းႀကီးစိုးစံေတာ္မူရာ

ဗာရာဏသီေနျပည္ေတာ္ ျဗဟၼဒတၱ အမည္ရွိေသာ ပုဏၰား၏သက္ထား ၾကင္ေဖာ္ ျဖစ္သူ ဓနဝတီအမည္ရွိေသာ မယ္ေတာ္ ပုေဏၰးမ၏ ဝမ္းၾကာတိုက္၌ ပဋိသေႏၶ ေနေတာ္မူ၍ ဆယ္လေစ့ေျမာက္ ဖြားခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ ဣတိပတန မိဂဒါဝုန္ ေတာ၌ မီးရႉးသန႔္စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေလသည္။

အေလာင္းေတာ္သတို႔သား၏ အမည္မွည့္ေသာေန႔တြင္ နိမိတ္ဖတ္ပညာရွိ မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးအေပါင္းတို႔က အမ်ိဳးအႏြယ္ အားျဖင့္ ကႆပအမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္ လာသည္ကိုအစြဲျပဳ၍ အေလာင္းေတာ္ သူျမတ္ကို ကႆပသတို႔သားဟူ၍ အမည္မွည့္ၾကေလသည္။

ထီးနန္းစိုးစံေတာ္မူျခင္း

အေလာင္းေတာ္ ကႆပ သတို႔သားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္ေသာအခါ ၁.ဟံသျပာသာဒ္ ၊ ၂. ယသျပာသာဒ္ ၊ ၃. သိရိနႏၵျပာသာဒ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္သုံးေဆာင္တို႔၌ သုနႏၵာအမည္ရွိသည့္ ၾကင္ဖက္ေတာ္ ပုေဏၰးမအမႉးရွိေသာ ရံေ႐ြေတာ္ပုဏၰားအမ်ိဳး သမီးေပါင္း ၄၈၀၀၀ တို႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖျပဳစု လုပ္ေကြၽးျခင္းကို ခံယူကာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ တို႔ကာလပတ္လုံး နတ္စည္းစိမ္ႏွင့္တူေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ခံစားေတာ္မူကာ ထီးနန္းစိုးစံေတာ္မူေလသည္။

ေတာထြက္ေတာ္မူျခင္း

အေလာင္းေတာ္ကႆပ ပုဏၰားသည္ အိမ္ရာကိုစိုးအုပ္ေနေတာ္မူစဥ္ နိမိတ္ႀကီး ေလးပါးတို႔ကို ျမင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သုနႏၵာ ၾကင္ဖက္ေတာ္ပုေဏၰးမမွ ဝိဇိတေသန အမည္ရွိေသာ သားေတာ္ကို ဖြားျမင္ေသာခါ သံေဝဂႀကီးစြာျဖစ္ေတာ္မူလ်က္ “ငါသည္ ယေန႔ပင္ ေတာထြက္ေတာ့အံ့”ဟု စိတ္အႀကံေတာ္ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ထိုသို႔ စိတ္အႀကံေတာ္ျဖစ္လိုက္သည္ႏွင့္ အေလာင္းေတာ္၏စံရာျဖစ္ေသာျပာသာဒ္သည္ အိုးထိန္းစက္ကဲ့သို႔ ခ်ာခ်ာလည္လ်က္ ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္၍ ပေညာင္ေဗာဓိပင္ ကို အလယ္ဗဟိုျပဳကာ ေျမ၌သက္ေရာက္၍ တည္ေလ၏။

ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္သည္ ျပာသာဒ္မွဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ေျမ၌ရပ္တည္ၿပီးလွ်င္ ျဗဟၼာလႉဒါန္းသည့္ သကၤန္းပရိကၡရာကို ခံယူေတာ္မူကာ ရဟန္းျပဳေတာ္မူေလ၏ အေလာင္းေတာ္ႏွင့္ အတူတကြ လိုက္ပါလာသမွ်ေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္ အေလာင္းေတာ္ရဟန္း ျပဳသည္ကို အတုလိုက္ကာ ရဟန္းျပဳၾကေလကုန္၏။

ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း

ကႆပျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ အတုလိုက္ရဟန္းတို႔ႏွင့္အတူတကြ ခုနစ္ရက္ၾကာ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေတာ္မူၿပီး လွ်င္ ကဆုန္လျပည့္ဘုရားျဖစ္မည့္ေန႔၌ ၾကင္ဖက္ေတာ္သုနႏၵာပုေဏၰးမလႉဒါန္းသည့္ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးသုံးေဆာင္ေတာ္ မူၿပီးလွ်င္

ထိုအရပ္ရွိ ရွားေတာႀကီးအတြင္းမွာ ေနသန႔္(ေနခို)ေတာ္မူ၍ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ မဟာေဗာဓိမ႑ိဳင္သို႔ တစ္ပါးတည္းႂကြေတာ္မူရာ လမ္းခရီးၾကား၌ ေသာမ အမည္ရွိေသာ မုေယာခင္း (ဂ်ဳံခင္း) ေစာင့္သူ လႉဒါန္းေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္တို႔ကို ခံေတာ္မူခဲ့၍ မဟာေဗာဓိ(ပေညာင္)ပင္ အရင္း၌ ျဖန႔္ခင္းလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

အရပ္ေတာ္အေတာင္ ၂၀ ႏွင့္လိုက္ေလ်ာ ေသာ ၁၅ ေတာင္ပမာဏရွိေသာ အပရာဇိတ ပလႅင္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာရာ ထိုပလႅင္ထက္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ(တင္ပ်ဥ္ေခြ) စံေနေတာ္မူလ်က္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ ဝီရိယကိုေဆာက္တည္ေတာ္မူကာ ေရွ႕ဘုရားေတြမွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့နည္းအတူ ဉာဏ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ရကာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

တရားပြဲႀကီးငါးႀကိမ္

ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္ မူၿပီးေနာက္ မဟာေဗာဓိပေညာင္ပင္၏ အနီးမွာပင္ သတၱသတၱာဟ ၄၉ ရက္ စံေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ တရားေဟာရန္ ျဗဟၼာမင္း၏ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ “ငါသည္ အဘယ္သူအား ေရွးဦးစြာတရားေဟာရပါအံ့နည္း”ဟု စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတာ္မူလတ္ေသာ္

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူတကြ ရဟန္းျပဳဖက္ ျဖစ္ၾကသည့္ တစ္ကုေဋေသာရဟန္းတို႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ထိုရဟန္းတို႔၏ေနရာ ဗာရာဏသီျပည္ ဣတိပတန မိဂဒါဝုန္ ေတာႀကီးသို႔ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ခဏခ်င္း ႂကြေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေရွးဘုရားရွင္တို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူၿမဲျဖစ္သည့္ ဓမၼစၾကာ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ မ်ားစြာေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔လည္း ႐ိုေသစြာ လာေရာက္နာယူၾကကုန္၏ ထိုအခါ ကုေဋ ၂၀၀၀၀ ေသာ နတ္လူတို႔ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးကို ရၾကေလကုန္၏။

ထို႔ေနာက္အခါတစ္ပါး၌ ကႆပျမတ္စြာ ဘုရားသည္ တစ္ၿမိဳ႕မွတစ္ၿမိဳ႕သို႔ တစ္႐ြာမွ တစ္႐ြာသို႔ တစ္နိဂုံးမွ တစ္နိဂုံးသို႔ ခရီး ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူကာ တရားေဟာေတာ္ မူသည္ရွိေသာ္ ကုေဋတစ္ေသာင္းမွ်ေသာ နတ္လူတို႔ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးကို ရၾကကုန္၏။

ထို႔ေနာက္အခါတစ္ပါး၌ ကႆပ ဘုရားရွင္သည္ သုႏၵရၿမိဳ႕ေတာ္တံခါးအနီး ပိေတာက္ပင္ႀကီး၏အနီး၌ ေရမီးအစုံအစုံ တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူလ်က္ တရား ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ကုေဋ ၅၀၀၀ ေသာ နတ္လူတို႔ သစၥာေလးပါးတရားသိျမင္ ကြၽတ္တမ္းဝင္ၾကေလကုန္သည္။

ထိုသို႔ေရမီးအစုံစုံ တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူၿပီးေနာက္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ သုဓမၼာ အမည္ရွိေသာ နတ္သဘင္မ႑ပ္ႀကီး၌ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူလ်က္ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ နတ္သားကိုအမႉးထားကာ စၾကာဝဠာ တိုက္တစ္ေသာင္းမွ တရားနာရန္ ႐ိုေသစြာ လာေရာက္ၾကကုန္ေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းငွာ အဘိဓမၼာခုနစ္က်မ္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ကုေဋ ၃၀၀၀ ေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔ သစၥာေလးပါးတရားသိ၍ ကြၽတ္တမ္းဝင္ၾကကုန္၏။

ထို႔ေနာက္အခါတစ္ပါး၌ ကကုသန္ျမတ္စြာ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က နရေဒဝ အမည္ရွိေသာ ဘီလူးကဲ့သို႔ပင္ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ႀကီးမားလ်က္ နရေဒဝဟူေသာ အမည္ျဖင့္ပင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ နတ္ဘီလူးသည္ ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းအျပင္တြင္ မ်ားစြာေသာလူတို႔ကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္၍ ေနေလ၏။

ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုဘီလူးအားဆုံးမၿပီးလွ်င္ တရားေဟာေတာ္ မူသည္ရွိေသာ္ ထိုအရပ္သို႔တရားနာရန္ လာေရာက္ၾကသည့္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားစြာေသာ နတ္လူတို႔ သစၥာေလးပါး တရားသိျမင္ ကြၽတ္တမ္းဝင္ၾကကုန္၏။ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝက ရဟႏၲာအစည္းေဝးႀကီးသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းသာျဖစ္၏။

ေဂါတမဘုရားေလာင္း

ထိုအခါက ငါတို႔ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ ေဇာတိပါလလုလင္ ဟူ၍ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားေသာသူျဖစ္ၿပီး ေဗဒင္က်မ္း၌လည္းေကာင္း မႏၲန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၌လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္ေသာသူျဖစ္ေလ၏ ေျမျပင္ႏွင့္စပ္၍ သိအပ္ေသာအေၾကာင္းရာ ဘူမိသွ်တၱရက်မ္း ေကာင္းကင္ႏွင့္စပ္၍ သိအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာ အာကာသ သွ်တၱရက်မ္းတို႔၌လည္း လိမၼာေသာသူ ျဖစ္ေပ၏။

ေဇာတိပါလလုလင္ႏွင့္ ဃဋိကာရ အမည္ရွိေသာ အိုးထိန္းသည္တို႔သည္ အလြန္ခ်စ္ခင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္၏ ဃဋိကာရအိုးထိန္းသည္မွာ ကႆပ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ျမတ္ေသာအလုပ္အေကြၽး ဒါယကာ ျဖစ္လ်က္ အလြန္ထင္ရွားသူျဖစ္၏။

ထို ဃဋိကာရအိုးထိန္းသည္သည္ အေလာင္းေတာ္ေဇာတိပါလလုလင္ကို ေခၚေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ကႆပျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏ ေဇာတိပါလလုလင္သည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ကို နာရေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္၌ ရဟန္းျပဳေလသည္။

အလြန္အားထုတ္အပ္ေသာ လုံ႔လဝီရိယရွိသူ ျဖစ္၍ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္အရပ္ရပ္တို႔၌ လိမၼာ ကြၽမ္းက်င္ကာ သီလသမာဓိပညာ သိကၡာ သုံးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိယတၱိေတာ္ကို အလုံးစုံသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာ ေတာ္ကို တင့္တယ္ခဲ့ေလသည္။

အေလာင္းေတာ္ေဇာတိပါလရဟန္း၏ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာစုကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားသည္ “ဤ ဘဒၵကမာၻ၌ပင္လွ်င္ ဤေဇာတိပါလရဟန္းသည္ ေဂါတမ အမည္ေတာ္ရွိေသာ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္လတၱံ့” ဟူ၍ ဗ်ာဒိတ္စကား ႁမြတ္ၾကားေတာ္မူေလ၏။

ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ဗ်ာဒိတ္စကားကို ၾကားရလွ်င္ အေလာင္းေတာ္ေဇာတိပါလ ရဟန္းေတာ္ျမတ္သည္ အလြန္ၾကည္လင္ေသာစိတ္ရွိလ်က္ ပါရမီ ဆယ္ပါးတို႔ကို တိုးတက္ျဖည့္က်င့္ရန္ စိတ္ကို ၿမဲၿမံစြာ ေဆာက္တည္ေတာ္မူေလသည္။

ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ အဂၢသာဝက အစုံတို႔မွာ တိႆမေထရ္ႏွင့္ ဘာရဒြါဇမေထရ္တို႔ျဖစ္ၾက၍ အလုပ္အေကြၽးမွာ သဗၺမိတၱမေထရ္ျဖစ္သည္ အဂၢသာဝိကာအစုံတို႔မွာ အႏုဠာေထရီမႏွင့္ ဥ႐ုေဝလာေထရီမတို႔ျဖစ္ၾကသည္ ျမတ္ေသာ အလုပ္ေကြၽးဒါယကာတို႔မွာ သုမဂၤလႏွင့္ ဃဋိကာရအိုးထိန္းသည္တို႔ျဖစ္ၾက၍ ဒါယိကာမတို႔မွာ ဝိဇိတေသနာဥပါသိကာမႏွင့္ ဘဒၵါ ဥပါသိကာမတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျခင္း

ဤသို႔လွ်င္ မာရ္ငါးပါးကိုေအာင္ေတာ္မူ၍ လူနတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါ ေဝေနယ်အေပါင္းအား ကိေလသာတည္း ဟူေသာ ၫႊန္အိုင္မွ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းအငူသို႔ ေခၚယူကယ္တင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္

ဘုရားရွင္တို႔၏ ဓမၼတာသက္တမ္း လူတို႔သက္တမ္း၏ ငါးပုံေလးပုံျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀၀ ေသာ ကာလပတ္လုံး တည္ေနေတာ္မူခဲ့ၿပီးလွ်င္ ကာသိတိုင္း အဝင္အပါ ေသတဗ်ၿမိဳ႕၏အနီး ေသတဗ် အမည္ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးအတြင္း၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေလ၏။

ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းသူ ဗိုလ္လူအေပါင္းတို႔သည္ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း စည္းလုံးၾကၿပီးလွ်င္ အျပင္မွစီရန္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ တစ္ခ်ပ္ကို တစ္ကုေဋတန္တစ္ကုေဋတန္ အတြင္းဖို႔ရန္ အုတ္တစ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ကို ငါးသန္းတန္ ငါးသန္းတန္ျပဳလုပ္၍ တစ္ယူဇနာအျမင့္ ရွိေသာ ေစတီေတာ္ႀကီး တည္ထားေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ၾကကုန္ေလသတည္း။

မူရင္းေရးသားတင္ဆက္သူမ်ားကိုေလးစားစြာျဖင့္ Credit ေပးပါသည္

Unicode

“ကဿပဘုရား ဗုဒ္ဓဝင်”

ကောဏာဂုံမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပြီးနောက် ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာပင် လူတို့၏သက်တမ်း အနှစ်သုံးသောင်းမှ တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်ကာ ၁၀နှစ်တမ်းသို့ ရောက်၍ တစ်ဖန်တိုးတက်ပြန်ကာ အသင်္ချေတမ်းသို့ရောက်ပြီးလျှင် နောက်ထပ် ဆုတ်ယုတ်ပြန်၍ လူတို့အသက် အနှစ် ၂၀၀၀၀ တမ်းသို့ ရောက်သောအခါ ကဿပမြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူ၏။

သန္ဓေစွဲယူ

မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သည် ပါရမီ တော်တို့ကို ဖြည့်ကျင့်တော်မူပြီး၍ အလောင်းတော်တို့၏ ဓမ္မတာအတိုင်း တုသိတာနတ်ပြည်၌ စံနေတော်မူစဉ် ဘုရားဖြစ်ရန် နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့၏ တောင်းပန်မှုကြောင့် လူ့ပြည်သို့ ဆင်းသက်ကာ ကိကီမင်းကြီးစိုးစံတော်မူရာ

ဗာရာဏသီနေပြည်တော် ဗြဟ္မဒတ္တ အမည်ရှိသော ပုဏ္ဏား၏သက်ထား ကြင်ဖော် ဖြစ်သူ ဓနဝတီအမည်ရှိသော မယ်တော် ပုဏ္ဏေးမ၏ ဝမ်းကြာတိုက်၌ ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူ၍ ဆယ်လစေ့မြောက် ဖွားချိန် ရောက်သောအခါ ဣတိပတန မိဂဒါဝုန် တော၌ မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်တော်မူလေသည်။

အလောင်းတော်သတို့သား၏ အမည်မှည့်သောနေ့တွင် နိမိတ်ဖတ်ပညာရှိ များနှင့် ဆွေမျိုးအပေါင်းတို့က အမျိုးအနွယ် အားဖြင့် ကဿပအမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက် လာသည်ကိုအစွဲပြု၍ အလောင်းတော် သူမြတ်ကို ကဿပသတို့သားဟူ၍ အမည်မှည့်ကြလေသည်။

ထီးနန်းစိုးစံတော်မူခြင်း

အလောင်းတော် ကဿပ သတို့သားသည် အရွယ်ရောက်သောအခါ ၁.ဟံသပြာသာဒ် ၊ ၂. ယသပြာသာဒ် ၊ ၃. သိရိနန္ဒပြာသာဒ်တည်းဟူသော မြတ်သော ပြာသာဒ်သုံးဆောင်တို့၌ သုနန္ဒာအမည်ရှိသည့် ကြင်ဖက်တော် ပုဏ္ဏေးမအမှူးရှိသော ရံရွေတော်ပုဏ္ဏားအမျိုး သမီးပေါင်း ၄၈၀၀၀ တို့၏ ဖျော်ဖြေပြုစု လုပ်ကျွေးခြင်းကို ခံယူကာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ တို့ကာလပတ်လုံး နတ်စည်းစိမ်နှင့်တူသော စည်းစိမ်ချမ်းသာကို ခံစားတော်မူကာ ထီးနန်းစိုးစံတော်မူလေသည်။

တောထွက်တော်မူခြင်း

အလောင်းတော်ကဿပ ပုဏ္ဏားသည် အိမ်ရာကိုစိုးအုပ်နေတော်မူစဉ် နိမိတ်ကြီး လေးပါးတို့ကို မြင်တော်မူပြီးလျှင် သုနန္ဒာ ကြင်ဖက်တော်ပုဏ္ဏေးမမှ ဝိဇိတသေန အမည်ရှိသော သားတော်ကို ဖွားမြင်သောခါ သံဝေဂကြီးစွာဖြစ်တော်မူလျက် “ငါသည် ယနေ့ပင် တောထွက်တော့အံ့”ဟု စိတ်အကြံတော်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။

ထိုသို့ စိတ်အကြံတော်ဖြစ်လိုက်သည်နှင့် အလောင်းတော်၏စံရာဖြစ်သောပြာသာဒ်သည် အိုးထိန်းစက်ကဲ့သို့ ချာချာလည်လျက် ကောင်းကင်သို့ပျံတက်၍ ပညောင်ဗောဓိပင် ကို အလယ်ဗဟိုပြုကာ မြေ၌သက်ရောက်၍ တည်လေ၏။

ထိုအခါ အလောင်းတော်သည် ပြာသာဒ်မှဆင်းသက်တော်မူ၍ မြေ၌ရပ်တည်ပြီးလျှင် ဗြဟ္မာလှူဒါန်းသည့် သင်္ကန်းပရိက္ခရာကို ခံယူတော်မူကာ ရဟန်းပြုတော်မူလေ၏ အလောင်းတော်နှင့် အတူတကွ လိုက်ပါလာသမျှသော ယောက်ျားတို့သည် အလောင်းတော်ရဟန်း ပြုသည်ကို အတုလိုက်ကာ ရဟန်းပြုကြလေကုန်၏။

ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း

ကဿပမြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော်သည် အတုလိုက်ရဟန်းတို့နှင့်အတူတကွ ခုနစ်ရက်ကြာ ဒုက္ကရစရိယာကျင့်တော်မူပြီး လျှင် ကဆုန်လပြည့်ဘုရားဖြစ်မည့်နေ့၌ ကြင်ဖက်တော်သုနန္ဒာပုဏ္ဏေးမလှူဒါန်းသည့် ဃနာနို့ဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်တော် မူပြီးလျှင်

ထိုအရပ်ရှိ ရှားတောကြီးအတွင်းမှာ နေသန့်(နေခို)တော်မူ၍ ညနေချမ်းအချိန်သို့ ရောက်သောအခါ မဟာဗောဓိမဏ္ဍိုင်သို့ တစ်ပါးတည်းကြွတော်မူရာ လမ်းခရီးကြား၌ သောမ အမည်ရှိသော မုယောခင်း (ဂျုံခင်း) စောင့်သူ လှူဒါန်းသော မြက်ရှစ်ဆုပ်တို့ကို ခံတော်မူခဲ့၍ မဟာဗောဓိ(ပညောင်)ပင် အရင်း၌ ဖြန့်ခင်းလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်

အရပ်တော်အတောင် ၂၀ နှင့်လိုက်လျော သော ၁၅ တောင်ပမာဏရှိသော အပရာဇိတ ပလ္လင်တော် ပေါ်ပေါက်လာရာ ထိုပလ္လင်ထက်၌ ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ(တင်ပျဉ်ခွေ) စံနေတော်မူလျက် အင်္ဂါလေးပါးရှိသော ဝီရိယကိုဆောက်တည်တော်မူကာ ရှေ့ဘုရားတွေမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့နည်းအတူ ဉာဏ်တော်အဆင့်ဆင့်ရကာ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူလေသည်။

တရားပွဲကြီးငါးကြိမ်

ကဿပမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားဖြစ်တော် မူပြီးနောက် မဟာဗောဓိပညောင်ပင်၏ အနီးမှာပင် သတ္တသတ္တာဟ ၄၉ ရက် စံနေတော်မူပြီးလျှင် တရားဟောရန် ဗြဟ္မာမင်း၏ တောင်းပန်မှုကြောင့် “ငါသည် အဘယ်သူအား ရှေးဦးစွာတရားဟောရပါအံ့နည်း”ဟု စဉ်းစားဆင်ခြင်တော်မူလတ်သော်

ကိုယ်တော်မြတ်နှင့်အတူတကွ ရဟန်းပြုဖက် ဖြစ်ကြသည့် တစ်ကုဋေသောရဟန်းတို့ကို မြင်တော်မူ၍ ထိုရဟန်းတို့၏နေရာ ဗာရာဏသီပြည် ဣတိပတန မိဂဒါဝုန် တောကြီးသို့ ကောင်းကင်ခရီးဖြင့် ခဏချင်း ကြွတော်မူပြီးလျှင် ရှေးဘုရားရှင်တို့ ဟောကြားတော်မူမြဲဖြစ်သည့် ဓမ္မစကြာ ဒေသနာတော်ကို ဟောကြားတော်မူရာ များစွာသော နတ်ဗြဟ္မာတို့လည်း ရိုသေစွာ လာရောက်နာယူကြကုန်၏ ထိုအခါ ကုဋေ ၂၀၀၀၀ သော နတ်လူတို့ မဂ်ဖိုလ်တရားထူးကို ရကြလေကုန်၏။

ထို့နောက်အခါတစ်ပါး၌ ကဿပမြတ်စွာ ဘုရားသည် တစ်မြို့မှတစ်မြို့သို့ တစ်ရွာမှ တစ်ရွာသို့ တစ်နိဂုံးမှ တစ်နိဂုံးသို့ ခရီး ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူကာ တရားဟောတော် မူသည်ရှိသော် ကုဋေတစ်သောင်းမျှသော နတ်လူတို့ မဂ်ဖိုလ်တရားထူးကို ရကြကုန်၏။

ထို့နောက်အခါတစ်ပါး၌ ကဿပ ဘုရားရှင်သည် သုန္ဒရမြို့တော်တံခါးအနီး ပိတောက်ပင်ကြီး၏အနီး၌ ရေမီးအစုံအစုံ တန်ခိုးပြာဋိဟာကို ပြတော်မူလျက် တရား ဟောတော်မူသည်ရှိသော် ကုဋေ ၅၀၀၀ သော နတ်လူတို့ သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင် ကျွတ်တမ်းဝင်ကြလေကုန်သည်။

ထိုသို့ရေမီးအစုံစုံ တန်ခိုးပြာဋိဟာကို ပြတော်မူပြီးနောက် တာဝတိံသာနတ်ပြည် သုဓမ္မာ အမည်ရှိသော နတ်သဘင်မဏ္ဍပ်ကြီး၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူလျက် မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော နတ်သားကိုအမှူးထားကာ စကြာဝဠာ တိုက်တစ်သောင်းမှ တရားနာရန် ရိုသေစွာ လာရောက်ကြကုန်သော နတ်ဗြဟ္မာတို့အား ချီးမြှောက်ခြင်းငှာ အဘိဓမ္မာခုနစ်ကျမ်းကို ဟောကြားတော်မူသည်ရှိသော် ကုဋေ ၃၀၀၀ သော နတ်ဗြဟ္မာတို့ သစ္စာလေးပါးတရားသိ၍ ကျွတ်တမ်းဝင်ကြကုန်၏။

ထို့နောက်အခါတစ်ပါး၌ ကကုသန်မြတ်စွာ ဘုရားလက်ထက်တော်က နရဒေဝ အမည်ရှိသော ဘီလူးကဲ့သို့ပင် တန်ခိုး အာနုဘော်ကြီးမားလျက် နရဒေဝဟူသော အမည်ဖြင့်ပင် ထင်ရှားကျော်စောသော နတ်ဘီလူးသည် ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းအပြင်တွင် များစွာသောလူတို့ကို သတ်ဖြတ်စားသောက်၍ နေလေ၏။

ကဿပမြတ်စွာဘုရားသည် ထိုဘီလူးအားဆုံးမပြီးလျှင် တရားဟောတော် မူသည်ရှိသော် ထိုအရပ်သို့တရားနာရန် လာရောက်ကြသည့် မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားစွာသော နတ်လူတို့ သစ္စာလေးပါး တရားသိမြင် ကျွတ်တမ်းဝင်ကြကုန်၏။ကဿပမြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သာဝက ရဟန္တာအစည်းဝေးကြီးသည် တစ်ကြိမ်တည်းသာဖြစ်၏။

ဂေါတမဘုရားလောင်း

ထိုအခါက ငါတို့မြတ်စွာဘုရား အလောင်းတော်သည် ဇောတိပါလလုလင် ဟူ၍ ကျော်စောထင်ရှားသောသူဖြစ်ပြီး ဗေဒင်ကျမ်း၌လည်းကောင်း မန္တန်အမျိုးမျိုး ၌လည်းကောင်း တစ်ဖက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်သောသူဖြစ်လေ၏ မြေပြင်နှင့်စပ်၍ သိအပ်သောအကြောင်းရာ ဘူမိသျှတ္တရကျမ်း ကောင်းကင်နှင့်စပ်၍ သိအပ်သောအကြောင်းအရာ အာကာသ သျှတ္တရကျမ်းတို့၌လည်း လိမ္မာသောသူ ဖြစ်ပေ၏။

ဇောတိပါလလုလင်နှင့် ဃဋိကာရ အမည်ရှိသော အိုးထိန်းသည်တို့သည် အလွန်ချစ်ခင်သော မိတ်ဆွေများဖြစ်၏ ဃဋိကာရအိုးထိန်းသည်မှာ ကဿပ မြတ်စွာ ဘုရား၏ မြတ်သောအလုပ်အကျွေး ဒါယကာ ဖြစ်လျက် အလွန်ထင်ရှားသူဖြစ်၏။

ထို ဃဋိကာရအိုးထိန်းသည်သည် အလောင်းတော်ဇောတိပါလလုလင်ကို ခေါ်ဆောင်ပြီးလျှင် ကဿပမြတ်စွာဘုရားထံ ချဉ်းကပ်လေ၏ ဇောတိပါလလုလင်သည် ကဿပမြတ်စွာဘုရား တရားတော်ကို နာရသောအခါ မြတ်စွာဘုရားထံတော်၌ ရဟန်းပြုလေသည်။

အလွန်အားထုတ်အပ်သော လုံ့လဝီရိယရှိသူ ဖြစ်၍ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်အရပ်ရပ်တို့၌ လိမ္မာ ကျွမ်းကျင်ကာ သီလသမာဓိပညာ သိက္ခာ သုံးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံ၏ မြတ်စွာဘုရား၏ ပရိယတ္တိတော်ကို အလုံးစုံသင်ကြား တတ်မြောက်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရား သာသနာ တော်ကို တင့်တယ်ခဲ့လေသည်။

အလောင်းတော်ဇောတိပါလရဟန်း၏ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် ဆိုခဲ့ပြီးသော အကြောင်းအရာစုကို မြင်တော်မူ၍ ကဿပ မြတ်စွာဘုရားသည် “ဤ ဘဒ္ဒကမ္ဘာ၌ပင်လျှင် ဤဇောတိပါလရဟန်းသည် ဂေါတမ အမည်တော်ရှိသော ဘုရားစင်စစ် ဖြစ်လတ္တံ့” ဟူ၍ ဗျာဒိတ်စကား မြွတ်ကြားတော်မူလေ၏။

ကဿပမြတ်စွာဘုရား၏ဗျာဒိတ်စကားကို ကြားရလျှင် အလောင်းတော်ဇောတိပါလ ရဟန်းတော်မြတ်သည် အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ရှိလျက် ပါရမီ ဆယ်ပါးတို့ကို တိုးတက်ဖြည့်ကျင့်ရန် စိတ်ကို မြဲမြံစွာ ဆောက်တည်တော်မူလေသည်။

ကဿပမြတ်စွာဘုရား၏ အဂ္ဂသာဝက အစုံတို့မှာ တိဿမထေရ်နှင့် ဘာရဒွါဇမထေရ်တို့ဖြစ်ကြ၍ အလုပ်အကျွေးမှာ သဗ္ဗမိတ္တမထေရ်ဖြစ်သည် အဂ္ဂသာဝိကာအစုံတို့မှာ အနုဠာထေရီမနှင့် ဥရုဝေလာထေရီမတို့ဖြစ်ကြသည် မြတ်သော အလုပ်ကျွေးဒါယကာတို့မှာ သုမင်္ဂလနှင့် ဃဋိကာရအိုးထိန်းသည်တို့ဖြစ်ကြ၍ ဒါယိကာမတို့မှာ ဝိဇိတသေနာဥပါသိကာမနှင့် ဘဒ္ဒါ ဥပါသိကာမတို့ ဖြစ်ကြကုန်၏။

ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်း

ဤသို့လျှင် မာရ်ငါးပါးကိုအောင်တော်မူ၍ လူနတ်တို့၏ ဆရာဖြစ်တော်မူသော ကဿပမြတ်စွာဘုရားသည် သတ္တဝါ ဝေနေယျအပေါင်းအား ကိလေသာတည်း ဟူသော ညွှန်အိုင်မှ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ကမ်းအငူသို့ ခေါ်ယူကယ်တင်တော်မူပြီးလျှင်

ဘုရားရှင်တို့၏ ဓမ္မတာသက်တမ်း လူတို့သက်တမ်း၏ ငါးပုံလေးပုံဖြစ်သော နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀၀ သော ကာလပတ်လုံး တည်နေတော်မူခဲ့ပြီးလျှင် ကာသိတိုင်း အဝင်အပါ သေတဗျမြို့၏အနီး သေတဗျ အမည်ရှိသော ဥယျာဉ်ကြီးအတွင်း၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလေ၏။

ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်းသူ ဗိုလ်လူအပေါင်းတို့သည် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း စည်းလုံးကြပြီးလျှင် အပြင်မှစီရန် အုတ်တစ်ချပ် တစ်ချပ်ကို တစ်ကုဋေတန်တစ်ကုဋေတန် အတွင်းဖို့ရန် အုတ်တစ်ချပ်တစ်ချပ်ကို ငါးသန်းတန် ငါးသန်းတန်ပြုလုပ်၍ တစ်ယူဇနာအမြင့် ရှိသော စေတီတော်ကြီး တည်ထားကော်ရော် ပူဇော်ကြကုန်လေသတည်း။

မူရင်းရေးသားတင်ဆက်သူများကိုလေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Religious
သရဏဂုံ သုံးပါး၏ အကျိုးကျေးဇူး ကြီးမားပုံ

သရဏဂုံ သုံးပါး၏ အကျိုးကျေးဇူး ကြီးမားပုံ ရှေးက… ရောဟဏရွာ လဲမှို့ ကုန်သည်မှာ ဒတ္တ မည်တဲ့ နွားလားကြီး တစ်ကောင်ရှိတယ် ။ ဒီနွားကြီးဟာ အခြား နွားတစ်ကောင်နဲ့ တွဲပြီး လဲမှို့ လှည်းကြီးကို ရုန်းကာ သူ့ သခင်ကို အလုပ်ကျွေး ပြုခဲ့ရှာတယ် ။ တစ်နေ့မှာ ထုံးစံအတိုင်း လဲမှို့ အရောင်းထွက်ကြရာ ရွာအနီး ရွှံ့နွံ ဗွက်ကြီးအတွင်း ဒတ္တကြီးခမျာ နစ်မြုပ် သွားတော့တယ် ။ ချော့လိုက် ခြောက်လိုက်နဲ့ ရုန်းခိုင်းပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ မရုန်းနိုင် ရှာပါဘူး ။ ကုန်သည်ကြီး ကတော့ အမျိုးမျိုး ဆဲရေးတိုင်းထွာ ရိုက်နှက် ၍ ဒတ္တကြီးကို …

Religious
သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး၏ ထူးခြားလေးနက်သော အဓိပ္ပါယ်

သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး၏ ထူးခြားလေးနက်သော အဓိပ္ပါယ် သမ္ဗုဒ္ဓေ ကျွန်တော် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ‌တော်ကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရွတ်ဆိုရတာနှစ်သက်ပါတယ်။ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလာခဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့ အနက်အဓိအပ္ပာယ်ပါတွဲပြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနေလာရင်းနဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဦးပဉ္ဇင်း U Nay Main Da ရဲ့ ပို့ိစ်တစ်ခုကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်ကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်သွားမိတာမို့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာကနေ နောက်ပြန်ရေတွက်ရင် ၂၀ သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းမှာ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူတယ်။ ဒီပင်္ကရာ ၂ ဆူရှိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ ဒီပင်္ကရာက အရင်ပွင့်လို့ ပေါရာဏဒီပင်္ကရာလို့ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီပေါရာဏဒီပင်္ကၤရာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာ ရဟန်းငယ်တပါးက ဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းဆောင်တော်မှာ ညဖက်ဆီမီးပူဇော်ဖို့အတွက် မြို့တော်ထဲမှာ ဆီအလှူခံတယ်။ အဲဒါကို …

"ညှဉ်းဆဲသူကား အနာများ"
Religious
“ညှဉ်းဆဲသူကား အနာများ” ဝဋ်ကြွေးကြောက်စရာကောင်းပုံ

“ညှဉ်းဆဲသူကား အနာများ” ဝဋ်ကြွေးကြောက်စရာကောင်းပုံ ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာ-ဝဋ်ကြွေးကြမ္မာ မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်က သာဝတ္ထိ ပြည်သား တစ်ယောက် မြတ်စွာ ဘုရား သာသနာတော်မှာ ဝင်ပြီ းရဟန်း ပြုပါတယ်။ သူ့နာမည်က အရှင်တိဿလို့ခေါ်ပါတယ်။ရဟန်းပြုပြီးတော့ သီလ၊ သမာဓိ၊ပညာ အကျင့် တွေကို..ကောင်းမွန်စွာ ကျင့်ကြံ ပါတယ်။ နောက်ကာလအတန်ကြာတော့ သူ့မှာ အနာရောဂါတွေပေါ် လာတယ်။ အစမှာတော့ မုန့်ညှင်းစေ့လောက် အဖုလေးတွေ ပေါ်လာတယ်။ နောက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲ ကုလားပဲလုံးလောက် စားတော်ပဲ လုံးလောက် ဆီးစေ့လောက် ဆီးဖြူ သီးလောက် ဥသျှစ်သီးမှည့်လောက် အဖုလုံးကြီးတွေဖြစ်လာပြီး ပေါက်ကွဲ ကြတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အပေါက်အပေါက်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ပုပ်နေ လို့ …