ဘာသာမဲ့အမ်ားဆုံးေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ လူမွဳဘ၀ - YATHAZONE

ဘာသာမဲ့အမ်ားဆုံးေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ လူမွဳဘ၀

Knowledge

ဘာသာမဲ့အမ်ားဆုံးေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ လူမွဳဘ၀

၁။ ဆြီဒင္ ( ၈၅ % ) ဘာသာမဲ့ ကမာၻေပၚရွိဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ကူညီလႉဒါန္းရာတြင္ ကမာၻ႔နံပါတ္တစ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာႏိုင္ငံ၊ IT နည္းပညာ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂။ ဒိန္းမတ္ ( ၈၀ % ) ဘာသာမဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခံထားရၿပီး ဆြီဒင္ကဲ့သို. ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားအား လႉဒါန္းမႈျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၃။ ေနာ္ေဝ ( ၇၂ % ) ဘာသာမဲ့ UNDP မွ ေနထိုင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာႏိုင္ငံ၊ လူအခြင့္အေရး အလြန္ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၄။ ဖင္လန္ ( ၇၀ % ) ဘာသာမဲ့ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္တတ္ေသာ လူအမ်ားစု ေနထိုင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သခၤ်ာရမွတ္အားႏွင့္ စာဖတ္စြမ္းရည္ရမွတ္အား အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

၅။ ဂ်ပန္ ( ၆၅ % ) ဘာသာမဲ့ စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းေသာႏိုင္ငံ၊ အာရွရွိ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား ေပးေသာႏိုင္ငံ၊ လူတစ္ဦးျခင္း ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ စည္းကမ္းရွိေသာႏိုင္ငံ၊ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

၆။ ေတာင္ကိုးရီးယား ( ၅၂ % ) ဘာသာမဲ့ GDP ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနေသာႏိုင္ငံ စည္းကမ္းေကာင္းေသာႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ နည္းပညာေကာင္းေသာႏိုင္ငံ၊ ၎တို႔၏ ဖက္ရွင္ႏွင့္႐ုပ္သံဇတ္လမ္းမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို လႊမ္မိုးေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

( မွတ္ခ်က္ ) ဆင္းရဲ၍၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ ဉာဏ္စြမ္းမရွိေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ားေပါမ်ားေသာ၊ စစ္ပြဲမ်ားအေတာမသတ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား အတတ္ပညာနည္းပါး၍၊ လူ႔အခြင့္အေရး အားနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဘာသာတရား အလြန္ကိုင္းရႈိင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

ဥပမာ – ဆိုမားလီယားသည္ ( ၉၉.၉ % ) ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းသူမ်ား ေနထိုင္ၿပီး ပဋိပကၡအျဖစ္မ်ားဆုံး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိဆုံးနိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ UNDP မွ ကမာၻေပၚတြင္ ေနထိုင္ရန္ မသင့္ဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။MYAC, Credit-Maung Maung

စာေရးသူ မွတ္ခ်က္။ ဘာသာမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘာသာေရး ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပန္လည္ လႈဒါန္းရေသာ အျဖစ္တြင္ ဘာသာေရး ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက အလႉခံျခင္းသာလွ်င္ အလြန္အႀကီးမားဆုံး တီထြင္မႈ အျဖစ္သာ က်န္ရွိေနေတာ့သည္။ မည္သို႔ မည္ပုံ အလႉ ခံရမည္ဆိုတာကိုက သူတို႔၏ တီထြင္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ဘာသာမဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမတၱာတရားထြန္းကား၍ လူသတ္ေသာ အျပစ္ရွိသူပင္ ႀကိဳးစင္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မလုပ္ေတာ့ေပ။ ဘာသာေရး ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ကား ဘာသာေရး စာအုပ္တအုပ္အတြက္ပင္လွ်င္ ေသဒါဏ္အျဖစ္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကေသာ မဟာဂ႐ုဏာရွင္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ၾကသည္။

သည္းခံျခင္း – Peace ၿငိမ္းျခမ္းျခင္း စသည္တို႔ကို Special ႏႈတ္မွ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုေသာလည္း ဘယ္သူမွ သည္းမခံ။

ဘာသာမဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား အိပ္-စား-ကာမ ေလွ်ာ့၍ တီထြင္ႀကံစခ်ိန္ ပိုေပးေနခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အိပ္-စား-ကာမျဖင့္ ဘာသာမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ တီထြင္ႀကံစေသာ ပစၥည္းမ်ားအား မွိန္ရည္ရွက္ရည္ အသုံးျပဳၾကသည္။

ဘာသာမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သိပၸံျဖင့္တိုင္းမရ မလိုလားအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ျငင္းဖို႔ စိတ္ကူးတြင္ မရွိခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သိပၸံျဖင့္တိုင္းမရ မလိုလားအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပသနာမ်ားကို မီးေသေစရန္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုၿပီး ပြဲမ်ားကို ထပ္တလဲလဲ အခ်ိန္ကုန္ခံ က်င္းပေပးရသည္။

ဘာသာမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူသားတို႔ကို အက်ိဳးျပဳမည့္ ေဆးဝါးရွာေဖြေရးအတြက္ ေငြပုံေအာ အသုံးျပဳခ်ိန္ ဘာသာေရးထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မလိုလားအပ္ေသာ သဲထဲေရသြန္ ပင္လယ္ထဲမိုး႐ြာ သကဲ့သို႔ ေငြမ်ားစြာကို ျဖဳန္းတီးၾကသည္။ ဘာသာမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆးပညာေရးမွ တီထြင္ရရွိလာေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို သူတို႔ ယုံၾကည္ရာ ေရမန္း ဆိုသည့္ ေရျဖင့္ ေရာဂါေပ်ာက္သည္ဟု ေသာက္သုံးၾကသည္။

ဘာသာေရးထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျခားသူသည္ ဘာလူမ်ိဳးမို႔ ဘာဘာသာဝင္မို႔ ဆိုၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံ ဒုကၡေပး – ဘာသာမတူ အယူမတူ၍ သတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္ ဘာသာမဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါမခြဲျခားပဲ ဆက္ဆံသည္။

ထူးဆန္းေပစြ တခ်ိဳ႕ဘာသာမဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေတာင္ အသနားခံပါက ေပးသနားေတာ္မူသည္။ လုံၿခဳံမႈ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေဆးဝါးကုသခြင့္ ပညာေရး အဆုံး အစစအရာရာ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။Credit: Khin Zaw

Uni code

ဘာသာမဲ့အများဆုံးနေထိုင်သော နိုင်ငံများ နှင့် သူတို့ရဲ့ လူမှုဘဝ

၁။ ဆွီဒင် ( ၈၅ % ) ဘာသာမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကို ကူညီလှူဒါန်းရာတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အများဆုံးဖြစ်သောနိုင်ငံ၊ IT နည်းပညာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။

၂။ ဒိန်းမတ် ( ၈၀ % ) ဘာသာမဲ့ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖွယ် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် အသိမှတ်ပြုခံထားရပြီး ဆွီဒင်ကဲ့သို. ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအား လှူဒါန်းမှုမြင့်မားသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။

၃။ နော်ဝေ ( ၇၂ % ) ဘာသာမဲ့ UNDP မှ နေထိုင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသောနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးသောနိုင်ငံ၊ လူအခွင့်အရေး အလွန်မြင့်မားသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။

၄။ ဖင်လန် ( ၇၀ % ) ဘာသာမဲ့ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်တတ်သော လူအများစု နေထိုင်ပြီး နှစ်စဉ် အနောက်နိုင်ငံများတွင် သင်္ချာရမှတ်အားနှင့် စာဖတ်စွမ်းရည်ရမှတ်အား အများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။

၅။ ဂျပန် ( ၆၅ % ) ဘာသာမဲ့ စီးပွားရေးအင်အား တောင့်တင်းသောနိုင်ငံ၊ အာရှရှိ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် အခြားအကူအညီများ ပေးသောနိုင်ငံ၊ လူတစ်ဦးခြင်း ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဖြင့် စည်းကမ်းရှိသောနိုင်ငံ၊ နည်းပညာအဆင့်မြင့်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။

၆။ တောင်ကိုးရီးယား ( ၅၂ % ) ဘာသာမဲ့ GDP နှစ်စဉ် မြင့်တက်နေသောနိုင်ငံ စည်းကမ်းကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ဂျပန်ကဲ့သို့ နည်းပညာကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ၎င်းတို့၏ ဖက်ရှင်နှင့်ရုပ်သံဇတ်လမ်းများကို ပြည်ပနိုင်ငံများကို လွှမ်မိုးအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။

( မှတ်ချက် ) ဆင်းရဲ၍၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု ဉာဏ်စွမ်းမရှိသော၊ ပဋိပက္ခများပေါများသော၊ စစ်ပွဲများအတောမသတ်သောနိုင်ငံများ အတတ်ပညာနည်းပါး၍၊ လူ့အခွင့်အရေး အားနည်းသောနိုင်ငံများကို ကြည့်လျှင် ဘာသာတရား အလွန်ကိုင်းရှိုင်းသော နိုင်ငံများဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပေမည်။

ဥပမာ – ဆိုမားလီယားသည် ( ၉၉.၉ % ) ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများ နေထိုင်ပြီး ပဋိပက္ခအဖြစ်များဆုံး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိဆုံးနိင်ငံဖြစ်သောကြောင့် UNDP မှ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်ရန် မသင့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။MYAC, Credit-Maung Maung

စာရေးသူ မှတ်ချက်။ ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများကို ပြန်လည် လှုဒါန်းရသော အဖြစ်တွင် ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများက အလှူခံခြင်းသာလျှင် အလွန်အကြီးမားဆုံး တီထွင်မှု အဖြစ်သာ ကျန်ရှိနေတော့သည်။ မည်သို့ မည်ပုံ အလှူ ခံရမည်ဆိုတာကိုက သူတို့၏ တီထွင်မှုပင်ဖြစ်သည်။

ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများတွင် မေတ္တာတရားထွန်းကား၍ လူသတ်သော အပြစ်ရှိသူပင် ကြိုးစင်တင် သတ်ဖြတ်ခြင်း မလုပ်တော့ပေ။ ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများသည်ကား ဘာသာရေး စာအုပ်တအုပ်အတွက်ပင်လျှင် သေဒါဏ်အဖြစ် ခေါင်းဖြတ်သတ်ကြသော မဟာဂရုဏာရှင်များအဖြစ် ရပ်တည်ကြသည်။

သည်းခံခြင်း – Peace ငြိမ်းခြမ်းခြင်း စသည်တို့ကို Special နှုတ်မှ ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုသောလည်း ဘယ်သူမှ သည်းမခံ။

ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများ အိပ်-စား-ကာမ လျှော့၍ တီထွင်ကြံစချိန် ပိုပေးနေချိန်တွင် ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများသည် အိပ်-စား-ကာမဖြင့် ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ တီထွင်ကြံစသော ပစ္စည်းများအား မှိန်ရည်ရှက်ရည် အသုံးပြုကြသည်။

ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများတွင် သိပ္ပံဖြင့်တိုင်းမရ မလိုလားအပ်သော အကြောင်းတရားများကို ငြင်းဖို့ စိတ်ကူးတွင် မရှိချိန်တွင် ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများတွင် သိပ္ပံဖြင့်တိုင်းမရ မလိုလားအပ်သော အကြောင်းတရားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြသနာများကို မီးသေစေရန် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးဆိုပြီး ပွဲများကို ထပ်တလဲလဲ အချိန်ကုန်ခံ ကျင်းပပေးရသည်။

ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများတွင် လူသားတို့ကို အကျိုးပြုမည့် ဆေးဝါးရှာဖွေရေးအတွက် ငွေပုံအော အသုံးပြုချိန် ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများသည် မလိုလားအပ်သော သဲထဲရေသွန် ပင်လယ်ထဲမိုးရွာ သကဲ့သို့ ငွေများစွာကို ဖြုန်းတီးကြသည်။ ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ ဆေးပညာရေးမှ တီထွင်ရရှိလာသော ဆေးဝါးများကို သူတို့ ယုံကြည်ရာ ရေမန်း ဆိုသည့် ရေဖြင့် ရောဂါပျောက်သည်ဟု သောက်သုံးကြသည်။

ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများတွင် အခြားသူသည် ဘာလူမျိုးမို့ ဘာဘာသာဝင်မို့ ဆိုပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံ ဒုက္ခပေး – ဘာသာမတူ အယူမတူ၍ သတ်ဖြတ်နေချိန် ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများသည် မည်သူမည်ဝါမခွဲခြားပဲ ဆက်ဆံသည်။

ထူးဆန်းပေစွ တချို့ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံသားအဖြစ်တောင် အသနားခံပါက ပေးသနားတော်မူသည်။ လုံခြုံမှု အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆေးဝါးကုသခွင့် ပညာရေး အဆုံး အစစအရာရာ ထောက်ပံ့ပေးသည်။Credit: Khin Zaw

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Knowledge
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံးအစဉ်အလာစကားများ

ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံးအစဉ်အလာစကားများ ၁။ သင်ဖြူးအိပ်ရာ ၊ ခေါင်းပေါင်းမှာ ထေးဖာ မသုံးနှင့် ။ ၂။ ရေလည်ခေါင်းပေါင်း မကောင်းတစ်လီ အင်္ကျီ လည်ခွံပြတ်စုတ် မချုပ်နှင့် ။ ၃။ ဥစ္စာမာန်အား ဤသုံးပါး ကိုယ်စား မပြုနှင့် ။ ၄။ လူကြီး မိဘ မိတ္တတစ်ထွေ မိုးမြေတစ်သင်း နေလမင်း မုန်းတင်းစကား မဆိုနှင့် ။ ၅။ သတင်းအရှိန် စည်းစိမ်ပညာကြီးသူမှာ ဝင်ကာမခိုသင့် ။ ၆။ သူ၏ ဦးခေါင်း တစ်ကြောင်း ကျည်ပွေ့ အရှေ့ထရံ ဤ ၃ တန် ခုန်ပျံမကျော်နှင့် ။ ၇။ ကြိုးကြိမ်တန်းနှင့် တံခါးလက်ကတုံး …

Knowledge
ရန္ကုန္တိရစာၦန္႐ုံက ေႁမြမင္းသမီး

ရန္ကုန္တိရစာၦန္႐ုံက ေႁမြမင္းသမီး ( လဲ့လဲ့ – ဧရာဝတီ) ႏႈတ္ခမ္းနီ ရဲရဲ၊ မိတ္ကပ္ ခပ္ပါးပါး လိမ္းထားၿပီး စိမ္းျပာေရာင္ ထိုင္မသိမ္းဝတ္စုံ ဝတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦး သည္ အုန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အေမႊးတိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ပါသည့္ ဘုရားကန္ေတာ့ပြဲေရွ႕တြင္ မ်က္စိမွိတ္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ရွိခိုးလ်က္ရွိသည္။ “ဥဳံ ၊ ထိပ္မွာဘုရား .. …. ” ဟု အစခ်ီၿပီး ႏႈတ္မွ ဖြဖြ ႐ြတ္ကာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အေမေရယာဥ္အပါအဝင္ ဆိုင္ရာနတ္မ်ားအား တိုင္တည္၍ ထပ္မံ ဆုေတာင္းမႈျပဳေနသည္။ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေႁမြျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားကို ကျပေဖ်ာ္ေျဖရမည္ ျဖစ္သည့္ ၎အပါအဝင္ …

Knowledge
နွားရိုင်းတစ်ကောင် ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်ခန်းစာ

နွားရိုင်းတစ်ကောင် ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်ခန်းစာ စပိန် နွားရိုင်းသတ် ကစားသမား အဖြစ်ကနေ နွားရိုင်းသတ်ပွဲ ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး သမားဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် ။ နွားရိုင်း သတ်သမားဟာ နွားရိုင်းကို လှံချက် များစွာနဲ့ ထိုးနှက် ထားနိုင်ပေမယ့် တချီမှာတော့ နွားရိုင်းက သေချာပေါက် ဝှေ့သတ် နိုင်မဲ့ အခြေ အနေကို ဆိုက်ရောက် သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လှံချက်တွေနဲ့ အထိနာ နေတဲ့ နွားရိုင်းက တရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုသလို မျက်လုံး ချင်းဆိုင် စိုက်ကြည့်တာက လွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ တာကြောင့် ကစားသမား အသက် ချမ်းသာရာ ရသွားတယ် ။ သူဟာ …